Friday, October 27, 2023

Ưu đãi tháng gia đình tại Nguyễn Kim cùng chủ thẻ Eximbank

Ưu đãi tháng gia đình tại Nguyễn Kim cùng chủ thẻ Eximbank từ 06/06/2017 đến 30/06/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất